Ny standard for konkurransegrunnlag og ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag ute på høring

Arkitektbedriftene i Norge og Rådgivende Ingeniørers Forening har hatt en helt sentral rolle i standardiseringskomiteen og ved utarbeidelse av forslaget. Vi håper derfor at standarden får positiv mottagelse i hele næringen, da den både kan bidra til reduserte transaksjonskostnader og mer forutsigbarhet i konkurransene.

Den foreslåtte NS 3418 er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. I tillegg til å være en mal for oppbygging av et konkurransegrunnlag, inneholder standarden også en struktur for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Strukturen skal fylles ut med fagspesifikke ytelser fra f.eks. AY – Arkitektfaglige ytelsesbeskrivelser. AY vil derfor tilpasses strukturen i NS 3418 når den etter høringsperioden er vedtatt.

Høringssvar kan sendes Standard Norge innen 15. juli 2019. Følg lenken lenger ned på siden. Det er like viktig med støtteerklæringer, som konstruktive innspill til endringer.

Har dere synspunkter dere mener vi bør vite om? Send mail til Anette Søby Bakker.

 

Identifikator: prNS 3418

Tittel: Konkurransegrunnlag og ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

Utløpsdato: 15.07.2019

Kobling: http://enquiry.standard.no/Home/Details/5245

Relaterte saker


Mest leste saker