Ny timesats i praksisordningen

Minste timelønn justeres til 245 kr. timen.

Arkitektbedriftene ser på god praksis som et viktig supplement til arkitektstudiet. Gjennomført praksis betyr at de nyutdannede står bedre rustet for sin første jobb, og raskere bidrar til verdiskapningen på kontorene.

Kravet til minste timelønn for studentene har ikke vært justert siden 2016. Den nåværende timessatsen på 220,- kr. timen justeres derfor til 245 kr. timen, tilsvarende konsumprisindeksen for perioden. Endringen gjelder for ansettelsesavtaler inngått fra og med 01.01.22, og har ingen innvirkning på refusjon for pågående eller avsluttede praksisavtaler.

Minstekravet til timelønn skal ikke oppfattes som en anbefalt timelønn for studenter, men er en minimumssats og må ses i sammenheng med faktorer som det enkelte kontor ellers legger vekt på i lønnsfastsettelse.

Praksisordningen stiller visse krav for å kunne gi støtte. Praktikanten

  • må være i et studieforløp som fører til en master i arkitektur, landskapsarkitektur eller interiørarkitektur.
  • ha tilknytning til Norge enten i form av statsborgerskap eller student ved norsk studiested
  • få en ansettelsekontrakt
  • være ansatt i en 100% stilling
  • kan ikke lønnes lavere enn ordningens minstesats pr. time
  • få attest ved avsluttet arbeidsforhold som beskriver hvilken erfaring praktikanten har opparbeidet seg i praksisperioden

Arkitektbedriftenes praksisordning har eksistert siden 2002, og finansieres av medlemmene uavhengig av kontingent. Tanken bak ordningen er at bransjen har en kollektiv fordel av at nyutdannede arkitekter får relevant praksis i løpet av studiet. 

For å benytte seg av muligheten for refusjon må kontoret ha betalt inn til ordningen fra det året praksisperioden starter. 

Mer informasjon om ordningen finnes her:

https://www.arkitektbedriftene.no/praksisordningen

https://www.arkitektbedriftene.no/endringer-i-praksisordningen

Relaterte saker


Mest leste saker