Nye funksjoner i MAKS

Små men viktige nye funksjoner i MAKS. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemet.

MAKS (Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem) har lansert to nye funksjoner som vil gjøre arbeidet med kvalitetsplaner enda mer effektivt.

Deaktivering av bedriftsmaler

Den første funksjonen er deaktivering av bedriftsmaler som ikke lenger er i bruk. Dette betyr at maler som ikke er relevante lenger, vil bli fjernet fra menyen når man oppretter en ny kvalitetsplan. Dette vil gjøre det enklere å finne de riktige malene.

Egendefinerte rutiner

Den andre funksjonen er muligheten til å legge til egendefinerte rutiner under "skjema til utfylling" i kvalitetsplanen. Dette er en oppgradering fra tidligere, hvor det kun var mulig å legge til egne rutiner under "hjelpemidler". Denne nye funksjonen vil gi enda større fleksibilitet til å tilpasse kvalitetsplanen etter deres behov.

MAKS har som mål å gjøre kvalitetsplanlegging og rapportering så enkelt og effektivt som mulig for sine brukere. De nye funksjonene, deaktivering av maler og muligheten til å legge til egendefinerte rutiner under "skjema til utfylling", vil bidra til å gi dere større fleksibilitet til å tilpasse kvalitetsplanen etter deres behov. 

Relaterte saker


Mest leste saker