Nye standarder for universell utforming

Standard Norge lanserte denne uken nye utgaver av standardene for universell utforming av byggverk, NS 11001-1, arbeids- og publikumsbygninger, og NS 11001-2, boliger.

Foruten å fungere som prosjekteringsunderlag, er standardene relevante også for bygningseiere og oppdragsgivere for å ivareta både bruker- og driftsperspektivet.  Forbrukere kan også bruke standardene som referansedokumenter for å fremme gode brukerløsninger.

Kommiteens arbeid har vært ledet av arkitekt Ketil Moe for Arkitektbedriftene.  Han fremhever de nye tilleggene om universell utforming i tilknytning til vernehensyn, og bruk av lys, farger og materialer, som viktige endringer i standardene.

- Standardens nye vedlegg om forholdet til verneverdig bebyggelse er prosessbasert og passer derfor spesielt godt som hjelpemiddel for arkitekter i prosjekteringsprosessen, sier Moe.

Noen av hovedendringene i de nye standardene gjelder:

  • bestemmelser i standardene er klargjort og presisert
  • de normative referansene er oppdatert
  • det er lagt til orienterende punkter om ulike funksjonsnedsettelser som nedsatt hørsel, syn og kognitve evner, og utfyllende tillegg om disse
  • det er utarbeidet nye temaer med bestemmelser og illustrasjoner.
  • nye informative tillegg som handler om henholdsvis vernede bygninger og betydningen av variert bruk av lys, farger og materialer

Ketil Moes innlegg ved lanseringen av standardene,  181016_ Innlegg_UU_KM.pdf.

Les mer om standardene på standard.no

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker