Nytt innovasjonsprogram for BAE

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner kroner til gode samarbeidsprosjekter. Webinaret er gratis og åpent for alle.

Meld deg på her >>

 

50 millioner kroner til gode prosjekter

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner kroner til samarbeidsprosjekter i bygg, anleggs- og eiendomsnæringen.

Målet er utvikle ny kunnskap for bærekraftig verdiskaping, omstilling og økt konkurransekraft. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og virksomheter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Se utlysningen fra Forskningsrådet >>

Søknadsfristen er 12. mai.

Program

Enten du jobber i en forskningsorganisasjon som vil søke midler eller er i en virksomhet som vil delta i et prosjekt, kan du bli med på webinar 10. mars i regi av bransjerådet for bygg, anlegg og eiendom.

I møtet vil Forskningsrådet orientere om utlysningen og du vil møte representanter fra næringen og forskningsinstitusjoner som kan være forskningspartnere og søkere.

Foreløpig program:

 • Velkommen ved Jon Sandnes, adm. dir BNL og leder BAE-rådet
 • Presentasjon av programutlysningen ved Svein Erik Moen, seniorrådgiver Forskningsrådet
 • Samarbeid for gode prosjekter ved Egil Skavang, adm.dir Arkitektbedriftene
 • Et utvalg forskningsorganisasjoner presenterer seg (ordstyrer Egil Skavang)
  • Sintef ved Hanne Rønneberg
  • NGI ved Guro Grønberg
  • NMBU ved Asmanaw Shiferaw
  • BI ved Lena Bygballe
  • UiA ved Bo Terje Kalsaas
  • OsloMet ved Hallgrim Hjelmbrekke
  • NTNU ved Ole Jonny Klakegg
  • Øvrige forskningsorganisasjoner – hvordan komme i kontakt ved Egil Skavang
 • Spørsmål og svar
 • Oppsummering ved John Vigrestad, avdelingsdirektør Forskningsrådet

Om arrangøren - BAE-rådet

Bransjerådet for bygg, anlegg og eiendom (BAE-rådet) består av følgende åtte organisasjoner:

 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Nelfo
 • Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF)
 • Norsk Eiendom
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Virke Byggenæringen

 

I retningslinjer for BAE-rådet heter det at rådet er felles kontaktpunkt for myndighetene og kan fronte saker med felles interesse. Økt innsats for forskning, innovasjon og pilotering er ett slikt felles interesseområde.

Praktisk informasjon

Sted: Webinar
Dato: 10. mars 2021
Tid: kl.09:00 - kl.11:00

Andre arrangementer