Nytt kurs: Ansvarlig søker, 21. april, Oslo

Ansvarlig søker har mange oppgaver og et betydelig ansvar etter plan- og bygningsloven. Kurset tar seg for seg de sentrale sidene ved søkers oppgaver og ansvar, samt grensesnittet mot prosjektering og kontroll. Dette utdypes ved en gjennomgang av arkitektens rolle, ansvar og oppgaver som ansvarlig søker. Kurset tar også for seg enkelte privatrettslige sider ved søkers oppgaver, herunder erstatningsansvar.

Kurset har fokus på ansvarlig søkers oppgaver og ansvar i byggesaker med flere ansvarlige foretak og vil fokusere spesielt på utfordringer mht. samordning og kartlegging av grensesnitt mellom foretakene. Kurset passer godt for arkitekter med noe erfaring fra byggesaker, men vil også være nyttig for alle som ønsker mer kunnskap om rollen som Ansvarlig søker.

PROGRAM

0930 - 1000 Ansvarlig søkers ansvar etter plan- og bygningsloven

1000 – 1030 Oppgaver i byggesaken og grensesnitt mot andre ansvarlige i byggesak

1030 – 1040 Pause

1040 – 1110 Juridiske forhold knyttet til oppdrag som ansvar, herunder privatrettslige forhold og erstatningsansvar

1110 – 1130 Identifisering og kvalitetssikring av ansvarlig søkers oppgaver og ansvar

Kursholdere:
Geir Egil Paulsen, utviklingssjef AiN (Arkitektbedriftene i Norge) og Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver AiN

Dato: 21. april
Tid: 0930-1130
Påmeldingsfrist 20. april
Sted: Arkitektbedriftene i Norge, Essendropsgate 3, Majorstuen, 0368 Oslo
Pris: Medlem AiN kr. 1500 / Øvrige kr. 2000,-

Praktisk informasjon

Sted: Essendrops gate 3, Oslo
Dato: 21. april 2015
Tid: kl.07:30 - kl.09:30
Påmeldingsfrist: 20. april 2015