Økt samhandling - fremtidens byggeprosjekter?

LC-NO seminar 1. september i Trondheim: Økt samhandling - fremtidens byggeprosjekter? Erfaringer med utgangspunkt i Trondheimsmiljøet.

Se mer og meld deg på direkte til BI her.

Utbyggingen av St. Olavs hospital og i særdeleshet Kunnskapssenteret var et pioner-prosjekt i organisering av designprosesser (VDC), prosjektering/engineering og byggeprosesser (TAKT). Det er nå gått tre år siden Kunnskapssenteret ble ferdigstilt (overlevert september 2013) og siden LC-NO hadde et meget godt besøkt fagseminar om prosjektet.  Alle som var med den gang har rukket å fordøye og tenke igjennom erfaringene og mange har gått videre på grunnlaget som ble lagt i byggingen av Kunnskapssenteret.

Samhandling handler i høy grad om å sette det menneskelige subjekt, kreativitet, samarbeid og dialoger i sentrum i faser og på tvers av faser i et byggeprosjekt. Når vi lykkes med dette, øker vi den innovative kraften og demper konfliktnivået i prosjektene. Det er vår erfaring at potensialet i samhandlingsfilosofien er stort, men det er også utfordringer knyttet til innholdet i samhandling, hvordan samhandling skal foregå innad i faser (f.eks. mellom rådgivere og mellom rådgivere og arkitekt og mellom fasene design, engineering, prosjektering og bygging). Det er også nødvendig at vi bedre forstår sammenhengen mellom dialoger og samhandling på den ene siden og effektive beslutningsprosesser på den annen side. I tillegg må vi utvikle gjennomføringsmodeller og kontraktsformer som støtter opp under samhandlingen.

I dette fagseminaret ønsker vi å se helheten i et byggeprosjekt og slik at det menneskelige subjektet, samhandling og dialog står i sentrum i alle faser. Programmet for seminaret er i samsvar med dette delt i fire deler: Del 1: Samhandling i design og engineering/prosjektering, Del 2: Samhandling i produksjonen: involverende planlegging, Del 3: Samhandling og kontraktregime og Del 4: Befaring på byggeplass: TAKT og involvering.

Det er også kommet en ny bok om design og byggeprosesser («Organisering av komplekse prosesser» Andersen 2016) blant annet basert på forskningsprosjektet som fulgte design og byggefasen knyttet til Kunnskapssenteret. Boken lanseres 2. september - se informasjon under. Det er i tillegg laget en rapport «Strukturert samhandling» som tar for seg begrepet om samhandling. Perspektiver fra boken og rapporten vil bli trukket inn i seminaret.

Agenda:

0930-1000: Kaffe og enkel servering

Del 1: Samhandling i design og engineering/prosjektering (10.00-12.10)

 • Erfaringer i forlengelsen av bygging av Kunnskapssenteret St. Olavs hospital. v/Lars Abrahamsen, Sykehusbygg.
 • Tønsbergprosjektet – sykehuset i Vestfold. Strategi for organisering av designprosessen i samhandling med bruk av IPD. v/Karl Oscar Sandvik, Metier.
 • Kommentarer og diskusjon – Hva er drivere og bremseklosser ift å få til en Lean prosess i design?
 • Fremtidig organisering av prosjektering i Veidekke. v/Vegard Knotten, Veidekke og NTNU.
 • Samhandling og beslutninger. Strukturert samhandling. Lærdommer fra Kunnskapssenteret. v/Lars Andersen, NTNU Samfunnsforskning.
 • Kommentarer og diskusjon – Gir teori og praksis samme svar?

12.10-13.00. Lunsj

Del 2: Samhandling i produksjonen: Involverende planlegging (13.00-14.00)

 • Hvor er potensialet for videre utvikling størst: Last Planner systemet, TAKT og Involverende planlegging? v/Ståle Brovold, Veidekke i Trondheim. 
 • Utdypende om Involverende planlegging (Trondheimsmodellen). v/Lars Andersen, NTNU Samfunnsforskning.
 • Kommentarer og diskusjon. Hvilken erfaringer har tilhørerne?

Del 3: Samhandling og kontraktregime (14.00-15.00)

 • Kontrakter som fremmer og kontrakter som hemmer samhandling - hva vet vi? Hvordan vil et fremtidig samhandlingsfremmende. kontraktregime se ut (design, engineering/prosjektering og bygging). v/Morten Christensen, Metier.
 • Kommentarer og diskusjon. Hvilken erfaringer har tilhørerne med betydningen av kontraktsmodell for å oppnå gode resultater på tvers av firmagrenser? Hvilken retning bør bransjen gå videre? Oppsummering.

Del 4: Befaring på byggeplass (15.15-17.00)

 • Befaring på byggeplass: Moholt 50/50. TAKT og involvering. Det er plass til maks 30 deltakere på befaringen, så vi opererer med 'først-til-mølla' og evt. begrensing av deltakere fra samme virksomhet. Transport blir ordnet.

For påmelding, gå inn i Påmeldinger og meld deg på til seminaret og befaringen innen 26. august.

Praktisk informasjon

Sted: Trondheim kino (Nova), Olav Tryggvasons gt 5 (seminar) og Moholt Studentby (befaring)
Dato: 1. september 2016
Tid: kl.10:00 - kl.15:00