OSCAR årskonferansen

OSCAR er et forskningsprosjekt (2014-2017) som handler om «Verdi for eier, bruker og samfunnet», støttet av Forskningsrådet. Prosjektet har en bred sammensetning av 18 partnere fra norsk BAE-næring samt 2 fra internasjonalt nettverk, ledet av Multiconsult. Resultatene begynner nå å komme, og vi inviterer derfor igjen til Årskonferanse hvor målet for dagen er å dele med dere hva vi har kommet frem til så langt og å invitere dere til å bli med på en næringsdugnad.

Les mer om OSCAR-prosjektet på bygg.no her. Eller på Oscars egne sider her.

På Årskonferansen lanseres resultatene og anbefalingene fra de to første delprosjektene i OSCAR (tidligfase og gjennomføringsmodeller og -prosesser). De peker på viktige endringsbehov i byggenæringen.

Se hele programmet her.

Vi ser nærmere på hvordan vi kan få til endring:

- Hvilke metoder og verktøy har OSCAR funnet at trengs, som skal kunne brukes aktivt av næringens aktører? Fremtidens verktøykasse!

- Hvilken kompetanse kreves hos de ulike aktører, og hva må til for å få utviklet den?

- Vi får gode innspill fra ulike aktører i næringen

- Hva skal til for at resultatene fra OSCAR implementeres i praksis i næringen?

- Er OSCAR en naiv idealist?

Betyr verdiskaping i et eier-, bruker- og samfunnsperspektiv noe for deg? Koble deg på og møt oss på OSCAR Årskonferansen 18.okt.
Årskonferansen er som i fjor lagt til dagen etter FM konferansen på Scandic hotell Fornebu.

Vi håper å se deg den 18.oktober – Velkommen!

Meld deg på her.

Praktisk informasjon

Sted: Scandic hotell Fornebu
Dato: 18. oktober 2016
Tid: kl.07:25 - kl.07:25

Pris: Oscar-partnerbedrift: kr: 1.100,- + mva (selvkost dagpakke) Ikke partnere: kr. 3.000,- + mva Studenter: Gratis