Oslo arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale (OAT) er Nordens største arkitekturfestival og en av verdens viktige møteplasser for diskusjon av arkitektur og byutvikling.

Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater skal OAT utfordre arkitekturfagfeltet og få publikum til å reflektere over hva som er en god by. Triennalen skal også inspirere lokale, nordiske og internasjonale debatter rundt arkitektur og byutvikling.

OAT er en kunnskapstriennale – vi skal vise frem, men også finne ut: Gjennom treårssyklusen skal OAT utvinne innsikt og kunnskap med relevans for fagfeltet også etter hver triennaleperiode.

OATs viktigste målgrupper er byens befolkning; beslutningstakere innen politikk, næringsliv og forskning; fagmiljøer innen blant annet arkitektur, bygg, eiendom, miljø og forskning og internasjonale gjester.

oslotriennale.no

Praktisk informasjon

Sted: Oslo
Dato: 26. september 2019 - 24. november 2019
Tid: kl.09:00 - kl.18:00