Oslo Urban Arena

Oslo Urban Arena er dedikert til å identifisere urbane løsninger knyttet til en rekke urbane temaer, blant dem entreprenørskap, smarte byer, handel, resiliente byer, musikk/mote, funksjonelle regioner, felles økonomi, multikulturalisme, infrastruktur og deltagende demokrati. Ved å koble sammen og omorganisere disse temaene, skaper Oslo Urban Arena en matrise der kompleksitet håndteres for å gi liv til forskjellige strata av nye urbane løsninger.

Praktisk informasjon

Sted: Folketeateret på Youngstorget i Oslo
Dato: 28. september 2016 - 29. september 2016
Tid: kl.09:00 - kl.19:30