Byggenæringen - Norges største fastlandsnæring - på besøk hos Vestre og Brenna.

Dialogmøte med lyttende statsråder

BAE/byggenæringen er fastlands- Norges største næring med 400 000 medarbeidere, 100 000 virksomheter og med en omsetning på om lag 400 milliarder kroner per år. Det er samtidig en næring som står midt i store utfordringer i tiden vil lever i. Det er færre oppdrag i ordrebøkene, lavere tall på bunnlinjen og vi ser nå urovekkende økning i antall permitteringer og oppsigelser i næringen.

 

BAE Veste og Brenna samletNæringsminister Jan Christian Vestre og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna inviterte 26. oktober til et lytte- og dialogmøte med partene i arbeidslivet og representanter fra bygg- og anleggsnæringen. Fra BAE rådet møtte rådets leder, Steinar Skjerdingstad, som også er administrerende direktør i Arkitektbedriftene. En bransje som spesielt hardt merker de utfordrende tidene med færre oppdrag, permitteringer og oppsigelser. Steinar tok med seg konsernleder i MAD arkitekter Nicolai Riise, for at statsrådene kunne høre direkte fra bransjen hvordan utfordringene er.

Byggenæringen er ikke bare de store bedriftene i Oslo- regionen, men består også av ti tusener av små og mellomstore bedrifter i distrikts- Norge som spiller en avgjørende rolle for samfunnsutviklingen og sysselsettingen i distriktene.

Byggenæringen spiller en avgjørende rolle for at Norge skal oppfylle klimamål og andre kritiske bærekraftsmål. Ansvaret vi har her gjør det helt nødvendig med et tett samarbeid med myndighetene om regelverk, forskning, pilotering og innovasjon.

  • Byggenæringen er avgjørende for å nå Norges klimamål
  • Byggenæringen bygger det moderne og bærekraftige Norge
  • Byggenæringen bygger rammene som former våre liv

Byggenæringen

Relaterte saker


Mest leste saker