Profesjonalitetsprisen til Kristoffer Sekkelsten

Arkitektbedriftenes profesjonalitetspris ved AHO for våren 2018 gikk til Kristoffer Sekkelsten for diplomarbeidet Studio for dance. Oppgaven utforsket relasjonen mellom dans og arkitektur.

Juryen begrunnet tildelingen slik:

"The jury found this project outstanding in all the aspects"

"Prosjektet viser en modenhet, kontroll og løsningsorientering som er sjelden å se i studentprosjekter. Gjennom egne tanker, faglige undersøkelser/samarbeid og utforskende formgiving bygges prosjektet sikkert opp med høy kvalitet i alle deler av prosessen med et fremragende og forførende resultat."

Sekkelsten beskriver diplomprosjektet som en studie av relasjoner mellom dans og arkitektur. Oppgaven tok utgangspunkt i tre fiktive dansestudio som rommer hver sin kategori for dans. Dansestudioene skulle ikke ha en geografisk bestemt  tomt, men utvikles fra grunnleggende kvaliteter og ulikheter tilhørende sin kategori, samt programmatiske og tekniske behov. De tre ulike kategoriene av dans bestod av dans for opptreden, pardans og kulturbetinget dans. Gjennom å analysere, tolke og forsøke å forstå disse kategoriene, hadde prosjektet til formål å produsere en autonom arkitektonisk respons i konstruksjon, materiale og rom, basert på de forskjellige danseformenes egenskaper.

Arkitektbedriftene ønsker Kristoffer lykke til i sitt videre arbeid som arkitekt!

Relaterte saker

1191658335

Studenter trenger skjermer

Publisert: 6. april 2021
Layout1 (2)

Arkitektstudenter i Trondheim lager kreativ møteplass

Publisert: 1. mars 2021
Hurtigpraksis_2

Hurtigpraksis

Publisert: 18. august 2020
Skomvaer_Rock Diagram-01

Profesjonalitetsprisen 2-2019

Publisert: 14. februar 2020

Mest leste saker