Prognoser og konjunkturer 2. halvår

Konjunkturundersøkelsen gjennomføres to ganger årlig (vår og høst) og måler markedssituasjonen blant arkitektbedriftene i Norge. I dag ble disse tallene presentert på et frokostseminar.

Målsettingen med den gjennomførte analysen har vært å kartlegge overliggende trender for utvikling i ordresituasjon, sysselsetting og omsetning for arkitektbedriftene, historisk og frem i tid.

Metode

Konjunkturundersøkelsen er gjennomført som en web-basert undersøkelse rettet mot Arkitektbedriftenes medlemmer. Undersøkelsen ble gjennomført i august/september 2021. Vi mottok 141 svar på undersøkelsen.

Hovedfunn

Egil Skavang_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

- Den gjennomførte målingen viser at endringen fra en negativ trendindikator den positive utviklingen for Arkitektbedriftene som inntraff 1. halvår 2021 har fortsatt, og vi registrerer en ytterligere positiv utvikling i AiN sin konjunkturindikator. Med unntak av sysselsettingsutviklingen siste 6 måneder, ser vi en betydelig positiv utvikling for ordresituasjon, ansatte og omsetning, historisk og frem i tid, sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

Ordresituasjonen og årsverk

Ordrereservene har hatt en positiv utvikling siste 6 måneder, 45 % har større og 18 % har lavere ordrereserver enn for 6 måneder siden. Forventningene til neste 6 måneder er mer positivt enn tidligere, der 67 % av arkitektbedriftene forventer en bedring i ordrereservene!

Mer enn 6 av 10 arkitektbedrifter har hatt stabil bemanning siste halvår. Det har likevel vært en svakt negativ utviklingen i antall årsverk siste halvåret. Andelen bedrifter som har nedbemannet (15 %) er noe større enn bedrifter som har økt antall årsverk (13 %) siste 6 måneder. Arkitektbedriftene forventer en positiv utvikling i bemanningen kommende 6 måneder, der 35 % forventer å ha flere årsverk om 6 måneder, mens kun 6 % forventer færre årsverk.

Du kan se opptak av frokostmøtet her. 

 

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker