Prognosesenterets seminar

Utviklingen i 2015 og så langt i 2016 peker mot enda større regionale forskjeller og tiltagende risiko for brå markedsendringer både i bolig og næringsbyggmarkedet. Dette vil igjen sette større krav til lederskap og navigering i forhold til skiftende vindretninger.

Praktisk informasjon

Sted: Thon hotel Opera, Oslo
Dato: 13. september 2016
Tid: kl.06:00 - kl.13:45