Prosjekt 2016 konferansen

Prosjekter i en ny økonomisk virkelighet i skvisen mellom opp- og nedtur. Nedgangen i oljepris har fremtvunget store innsparinger og nedskjæringer samtidig som vi står overfor store investeringsbehov på infrastruktur, boliger og næringsbygg. I tillegg vil digitalisering og økt anvendelse av IKT berøre alle sektorer, noe som krever betydelig kompetanseutvikling.Hvordan skal man som prosjektvirksomhet navigere i denne "nye" virkeligheten? Hva er suksessoppskriftene, og hvordan skal man kunne gjøre nødvendige omstillinger og endringer? Er det virkelig en krise eller storm i et vannglass?

Praktisk informasjon

Sted: Radisson Blu, Oslo
Dato: 9. november 2016
Tid: kl.08:00 - kl.16:30