Prosjekt Norge, partnermøte

Arkitektbedriftenes administrerende direktør Egil Skavang deltar i partnermøte om det nye senteret ved NTNU.

Les mer om Prosjekt Norge på NTNUs hjemmesider her.

 

Agenda for møtet:

 

10.00-10.30 Innledning ved dekanene fra NTNU
10.30-10.45 Status for etableringsprosessen og signering av avtaler
10.45-11.15 “No Size Fits All”, styring vs. ledelse, tilpasset til situasjon og prosjekt (Per Morten Schieflo)
11.15-11.45 Presentasjon av styrerepresentanter partnere kategori 1 og akademiske partnere, Presentasjon av kandidater til styreleder
11.45-12.30 Lunsj
12.30-13.30 Valg av styrerepresentanter partnere kategori 2, 3 og 4, Valg av styreleder, Utnevnelse av interimsledelse, Valg av programstyrer
13.30-14.00 Fremdriftsplan og videre aksjonerAgenda for møtet:

 

Praktisk informasjon

Sted: BI, Nydalen
Dato: 27. januar 2014
Tid: kl.09:00 - kl.13:00