Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403

Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe. Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet.

Praktisk informasjon

Sted: Scandic Solli, Oslo
Dato: 20. november 2018 - 21. november 2018
Tid: kl.00:00 - kl.00:00