Revisjon av NS 8401 og NS 8402

25. oktober 2021 starter revisjonen av rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402. Arkitektbransjen er representert gjennom Arkitektbedriftene i Norge

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid ble utarbeidet og satt i kraft i år 2000. Standard Norge har løpende vurdert behovet for å oppdatere NS 8401 og NS 8402, og i 2007 og 2010 ble det foretatt mindre revisjoner av standardene.

 Full revisjon

Denne gangen tas standardene opp til full revisjon og alle forhold i og rundt kontraktene skal drøftes. Det er utviklingen av oppdragene i omfang og kompleksitet og økt digitalisering som først og fremst utløser behovet for revisjon; flere nye teknologiske løsninger har blitt tatt i bruk, og nye samarbeidsformer har utviklet seg.

 Arkitektbransjen representeres av Arkitektbedriftene

 Arkitektbedriftene i Norge deltar i forhandlingene som foregår i regi av Standard Norge. Forhandlingsteamet fra Arkitektbedriftene består av jurist Anette Søby Bakker og arkitektene Kjetil Bakken-Engelsen og Per Kleve. 

 • Til å bistå forhandlingsteamet med avklaringer, erfaringer og forankring er det opprettet en styringsgruppe. Styringsgruppen består av representanter fra våre medlemsbedrifter som skal reflektere bredden i vår medlemsmasse, sier Anette Søby Bakker.

 Styringsgruppen er:

 • Sverre Svendsen, sivilarkitekt og partner, Ratio Arkitekter AS
 • Simen Andreas Aas, sivilarkitekt og juridisk rådgiver, Lund Hagem Arkitekter AS
 • Tarald Lundevall, sivilarkitekt og Prof. emeritus AHO, tidl. partner i Snøhetta
 • Bente Handberg, interiørarkitekt, Asplan Viak AS
 • Per Kleve, sivilarkitekt og eier, Origo Arkitektgruppe AS
 • Kjetil Bakken-Engelsen, sivilarkitekt og leder Team Oslo, LINK Arkitektur
 • Anette Søby Bakker, juridisk sjefsrådgiver, Arkitektbedriftene i Norge
 • Åshild Øverland, juridisk rådgiver i Arkitektbedriftene i Norge               

Bidra med deres erfaring!

Vi ønsker at alle våre medlemmer skal kunne komme med innspill til nye rådgiverkontrakter og vi oppfordrer derfor til å sende oss skriftlige innspill med deres erfaringer med dagens NS 8401 og NS 8402 og gjerne eksempler på avvik fra dagens standarder.

Bruk dette skjemaet og send til juridisk@arkitektbedriftene.no

I tillegg avholder vi et digitalt innspillsmøte for medlemmer fredag 12. november kl. 9-10.

Tema som vil drøftes er bl.a.:

 • Hvilke erfaringer har dere med dagens standarder?
 • Hva fungerer godt og hva fungerer dårlig?
 • Hvilke endringer ønsker dere?

 Meld dere på og bidra til neste generasjons rådgiverkontrakter!

Relaterte saker


Mest leste saker