Samspillsveileder

 

Her finner du veiledning for Samspill utarbeidet av Arkitektbedriftene og RIF. Formålet med veilederen er å beskrive forskjellige varianter av samspillskontrakter, med fordeler og ulemper.

Veilederen har tre vedlegg i word-format. Vedlegg 2 og 3 er maler for kontrakt. Det er også mulig å laste ned alle fire delene i et samledokument (pdf). 

Veilederen ble lansert i november 2019, men er oppdatert i juni 2020.