Seksuell trakassering i arkitektbransjen

AFAG publisert nylig resultatet av sin undersøkelse om seksuell trakassering. Av undersøkelsen fremgår det at hele 1 av 5 av AFAGs medlemmer, blant de som besvarte undersøkelsen, har blitt utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng. 3 av 5 overgrep har skjedd de siste 5 årene, og nesten 4 av 5 opplever at trakasseringen er gjentakende. Det forteller oss at det er et aktivt problem som vi må be alle våre medlemsbedrifter om å ta tak i.

Uavhengig av hvordan du opplever arbeidsmiljøet i din bedrift, uansett hvor godt du synes det er, og hvor lite du antar at dette skjer hos akkurat din virksomhet, så er det viktig at ledelsen tar aktive grep for å hindre at det skjer i fremtiden. Undersøkelsen til AFAG viser at 3 av 4 som er utsatt for seksuell trakassering ikke meldte i fra til noen. At ingen har blitt varslet betyr også at ingen andre enn de involverte vet at det har skjedd, og det er derfor det er viktig å ta tak i uansett hvor godt du anser arbeidsmiljøet for å være.

Arkitektbedriftene i Norge utarbeidet i fjor en mal for varslingsrutine som vi oppfordrer alle våre medlemsbedrifter til å implementere i sitt eget system. Sommeren 2017 ble alle bedrifter med 5 eller flere ansatte forpliktet etter arbeidsmiljøloven til å utarbeide interne varslingsrutiner. Det er da ikke nok at varslingsrutinene utarbeides og legges på server, men de må gjennomgås med de ansatte så de vet hva de går ut på, og hvor de finner dem.

Mens de som har besvart undersøkelsen gir arbeidsgiveren høy score på påstander om at de vil føle seg komfortable med å varsle, at det ikke vil få negative konsekvenser, at saken vil bli behandle ryddig og at det er takhøyde for å melde ifra, så er scoren for hvorvidt de er kjent med hvilke rutiner som gjelder vesentlig dårligere. Samtidig ser vi at 3 av 4 faktisk ikke varsler, og kun 16 prosent av de som varsler opplever at saken blir fulgt opp i etterkant. Videre svarer 30 prosent at det ikke er tradisjon for å varsle, 24 % hadde ikke tillit til at virksomheten ville følge det opp på en god måte, 24 prosent var bekymret for karrieren, og 21 prosent kunne si at arbeidsplassen ikke har rutiner for å melde ifra. Det fremstår derfor et ganske stort gap mellom hva man tenker vil skje dersom det skulle skje, og hvordan det faktisk løses.

Det fremkommer også helt tydelig at bedriftene ikke har (gode nok) rutiner for varsling, og dette er helt klart med på å øke problemene. Dersom en bedrift har gode og klare rutiner for hvordan et varsel skal behandles vil langt flere oppleve at de blir tatt på alvor, trakasseringen vil få konsekvenser for de som utfører den, og det vil igjen hindre at trakassering skjer igjen. Videre er det ledelsens ansvar å fremheve at trakassering ikke blir tolerert, at varsling er ønsket og vil bli tatt på alvor, og faktisk følge det opp når det skjer. Kun gjennom et godt grunnleggende arbeid kan bedriftene bygge en kultur der trakassering ikke skjer.

Å ha gode rutiner som de ansatte er satt inn i er et viktig steg, ikke bare for behandlingen av de tilfellene som skjer, men for å forebygge fremtidige hendelser.

Vår jurist Mathias Haugland er tilgjengelig for spørsmål omkring varsling og trakassering.

 

Relaterte saker


Mest leste saker