SEU-prosjektet, styringsgruppemøte

Arkitektbedriftenes administrerende direktør Egil Skavang og fagsjef Silvie Le Muzic deltar i styringsgruppemøte om etterutdanningsprosjektet.

Praktisk informasjon

Sted:
Dato: 24. januar 2014
Tid: kl.08:00 - kl.11:00