SHA konferanse 15. oktober

Dager med læring om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplass, med vekt på de prosjekterendes rolle. Første dag er konferanse i Oslo, deretter besøk på byggeplasser og avsluttende workshop i Trondheim. Meld deg på gratis konferanse tirsdag 13. oktober!

Planlegging og prosjektering, veien til en skadefri bygge- og anleggsplass

Hold av dagene!

Sammen med Statsbygg, Forsvarsbygg, Jernbaneverket, Statens vegvesen og RIF inviterer Arkitektbedriftene i Norge til seminar, besøk på bygge- og anleggsplasser og workshop. Dagene er for deg som er byggherre, koordinator, arkitekt, prosjekterende eller entreprenør.

Tirsdag 13. oktober

Åpningsseminar på Chateau Neuf i Oslo. Temaet er planlegging og prosjektering: Hvordan lærer vi av hverandre, slik at vi tenker sikkerhet, helse og arbeidsmiljø fra idé til ferdigstillelse? Den nye SHA-prisen vil bli delt ut for første gang.

Meld deg på via Statsbyggs nettsider her.

Onsdag 14. oktober

Besøk på bygge- og anleggsplasser rundt om i landet: Vi inviterer til prosjekterende til byggeplasser flere steder i landet. Vi setter fingeren på hvordan valg i prosjekteringsfasen påvirker hverdagen på en byggeplass. 

Torsdag 15. oktober

Workshop på Statens Hus i Trondheim: I samarbeid med Arbeidstilsynet inviteres byggherrer, prosjekterende og entreprenører til workshop. Hva kan alle aktører i et bygge- eller anleggsprosjekt bidra med for å oppnå en skadefri arbeidsplass? Les mer om programmet og meld deg på her.

12.-16. oktober: Aktivitet på alle planprosjekter og bygge-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter

Se hvordan Arbeidstilsynet definerer SHA og HMS her.

Hensikten er å engasjere alle i å reflektere over:

  • Riktig valg av prosjektert løsning, framdrift og rekkefølge kan redde liv og helse. DITT bidrag betyr noe!  Hva kan jeg bidra med?
  • Hvordan håndtere endringer i prosjekterte løsninger under bygging for å sikre SHA?
  • Hvordan sikrer vi erfaringsoverføring mellom fasene?
  • SHA er mitt ansvar – hva kan jeg bidra med?

Arrangører:

Logoer SHA.gif

 

Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring

Hvert år dør det arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Rundt 100 får varige mén som følge av skade og ca. 8 000 har skaderelatert fravær. Skadene fordeler seg på mange typer og skyldes komplekse sammenhenger mellom direkte og bakenforliggende årsaker. Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd. Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar, og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen.

 

 

Praktisk informasjon

Sted: Oslo, rundt i landet og Trondheim
Dato: 12. oktober 2015 - 14. oktober 2015
Tid: kl.22:00 - kl.22:00