Skavang takker for seg

Slutter som administrerende direktør.

Egil Skavang har meddelt styret at han ønsker å fratre som toppsjef i Arkitektbedriftene. Skavang kom til Arkitektbedriftene som administrerende direktør i november 2010 etter å ha ledet Byggekostnadsprogrammet for Kommunal- og regionaldepartementet og BAE-rådet (2005-2010).

Michelle Wright, styreleder i Arkitektbedriftene, takker Skavang for den jobben han har gjort i Arkitektbedriftene gjennom mange år.

- Egil har lagt ned en imponerende innsats for å styrke medlemmenes rammebetingelser for fremtiden og har jobbet tett med arkitektnæringen i hele landet for å profesjonalisere medlemsmassen i tråd med hva markedet krever og forventer. Samtidig har han løftet administrasjonen og synliggjort organisasjonen både i media, på den nasjonale og internasjonale arena som en næringspolitisk forening med stor påvirkning og gjennomslagskraft.

Egil Skavang kommenterer sin annonserte avgang slik

- Jeg blir 67 frem mot sommeren og det er på tide å slippe friske krefter til! Likevel – jeg er ikke ferdig med arbeidslivet eller med å arbeide for arkitektene. Arkitekturens funksjon og arkitektenes roller i byggeprosjekter og samfunn har fremdeles et uforløst potensiale som det vil være svært meningsfylt å jobbe med. I Norge er vi heldige som har faglig sterke bransjeforeninger og et klima for samarbeid både inne i byggenæringen og mellom næringen og myndighetene. Mye vil skje opp mot bærekraftsmålene, og nye løsninger vil kreve sterk arkitektfaglig kompetanse og ressurser til tverrsektoriell forskning og innovasjon. Jeg ser at arkitektene er i ferd med å lede an i de prosjektene som lykkes med samspill i tidligfase, mens det er mange byggherrer og entreprenører som har høy risikoaversjon og faller tilbake til gammel totalentreprise. Kampen om fremtidens forretningsmodeller er i gang. Først skal vi imidlertid sørge for at en ny leder kommer godt på plass og i gang.

Styret har satt i gang arbeidet med å finne ny administrerende direktør, og håper å ha dette på plass i løpet av våren.

For ytterliggere kommentarer, ta kontakt:

Michelle Wright, styreleder, e-post:  michelle.s.wright@norconsult.com    tlf: 924 37 429

Egil Skavang, administrerende direktør, e- post: egil@arkitektbedriftene.no   tlf: 902 48 262

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker