Slutt på overgangsordning for TEK10

I halvannet år har det vært mulig å prosjektere bygg etter enten TEK10 eller TEK17. Fra 1. januar er det TEK17 som gjelder.

Frem til 31. desember 2018 var det en overgangsordning som tillot prosjektering og bygging enten etter TEK10 eller den nye forskriften. 

Det er nå ikke lengre mulig. Alle rammesøknader eller ett trinns søknader som kommer inn til kommunen etter den 01. januar 2019 skal prosjekteres etter TEK 2017. Søknadsskjemaene hos DiBK sin side er tilpasset, slik at det ikke lenger er et valg å prosjektere etter TEK 10.

Etter særskilt søknad kan kommunen tillate at TEK10 legges til grunn for prosjekteringen også for søknader som kommer inn etter 01. januar 2019. Dette gjelder kun for byggetiltak der prosjektering er påbegynt før 01. juli 2017 og der bruk av forskriften vil føre til omfattende og kostbare endringer.

Både MAKS og Byggsøk er blitt tilpasset. I tillegg til de nye skjemaene vil TEK10 skjemaene fortsatt være tilgjengelige i kvalitetsplanen. 

Relaterte saker


Mest leste saker