Standard Morgen

Standard Norge inviterer til lansering av NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag, torsdag 20. august

Tid: 20. august 2020 kl. 0830 – 1000/1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag – Struktur og innhold, som er standardens fulle navn, fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter. Den inneholder i tillegg en del som angir struktur for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Les mer og meld deg på her >>

Praktisk informasjon

Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)
Dato: 20. august 2020
Tid: kl.08:30 - kl.10:30

Andre arrangementer