Statsbudsjettet: Regjeringen skuffer!

Regjeringen “starter utfasing” av den ekstra arbeidsgiveravgiften som ble innført i fjor ved å øke innslagspunktet til 850.000 kroner i forslag til statsbudsjett for 2024.

- Dette har vi fryktet, og det er svært beklagelig, Den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønn over 750.000 kroner har vært et selvmål for norsk konkurransekraft og setter arbeidsplasser i fare, og burde vært fjernet helt sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjerdingstad. Vi har også hatt høy prisstigning og lønnsvekst det siste året som gjør at nytt innslagspunkt betyr mindre enn det kan se ut til ved første øyekast.

Dramatiske konsekvenser

Det store flertallet av arkitektene i våre medlemsbedrifter har masterutdannelse og med det en gjennomsnittslønn som gjør at våre medlemmer har merket denne ekstra beskatningen hardt.

-  Vi sa det i fjor, og nå kan vi dokumentere dette. Det er et helt uforståelig grep fra regjeringens side å ramme en bransje som arkitekter på denne måten, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjerdingstad.

Rammer brutalt

- Dette rammer direkte bunnlinja for våre bedrifter. Arkitektene er allerede presset på pris og margin, det er færre oppdrag i et krevende marked og antall permitteringer og oppsigelser øker raskt. Denne skatten presser marginene ytterligere over på røde tall. Allerede i 2022 hadde 30% av våre medlemsbedrifter negativt årsresultat.

- Videre skaper det press på godt voksne og de mest erfarne arbeidstakerne på kontorene. Dette gir en skeiv forfordeling av eldre arbeidstakere vi ikke ønsker.

 

Relaterte saker


Mest leste saker