"Stinn brakke" på Byens Tak

Arkitekter på billigsalg

Er de økonomiske rammene for anskaffelser av arkitekttjenester skammelig lave? Eller er det arkitektene som ikke vet å ta seg betalt?

I kjølvannet av utlysningen om parallelloppdrag på Adamstuen i Oslo har en samlet arkitektbransje reagert på at det ikke er sammenheng mellom forventet arbeid som skal leveres og betaling, spesielt ved parallelloppdrag.

IMG_8343 - Arkitektbedriftene har fra start av ment at forespurt materiale og arbeidsmengde ikke står i forhold til honorar i dette oppdraget. I tillegg er det stor usikkerhet om en eventuell videreføring av oppdrag, både gjennom at opsjonen er uforpliktende fra oppdragsgiver sin side og fordi den vil bli prøvet i KOFA.

- Saken ligger nå til endelig behandling i KOFA. Det er en viktig prinsipiel sak. Vi håper KOFA ser dette også slik at saksbehandlingen blir så rask som mulig, sier administrerende direktør i Arkietktebedriftene, Steinar Skjerdingstad.

 

 

"Stinn brakke"

Arkitektur tok debatten på Byens Tak 25. januar, og det er tydelig at Arkitektur "traff" med tema. Hele 175 personer trykket seg sammen, det betyr "stinn brakke" på Byens Tak. Mange måtte dessverre snu i døren.

Heldigvis er møtet tilgjengelig digitalt, det kan sees her  

 

Relaterte saker


Mest leste saker