Target Value Design/Delivery (TVD). Konsept og praksis på E6 Ulsberg-Vindåsliene

Lean Construction NO og Nye Veier, inviterer til et nytt LC-NO seminar: Target Value Design/Delivery (TVD). Konsept og praksis på E6 Ulsberg-Vindåsliene. Innlegg med erfaringer fra prosjektet og mulighet for diskusjon.  

Det planlegges å avholde seminaret fysisk i Trondheim iht gjeldende smittevernsregler, men vil tilpasses til eventuelle endringer. Seminaret blir ikke streamet.

Tid: 2. desember, kl. 1000-1500.

Sted: Nye Veier, Sluppenveien 17, Trondheim.

For mer informasjon og mulighet til påmelding, se hjemmesiden vår og lenke HER.

 

Praktisk informasjon

Sted: Nye Veier, Sluppenveien 17, Trondheim
Dato: 2. desember 2020
Tid: kl.10:00 - kl.15:00

Andre arrangementer