Tariff-forhandlinger avholdes 26. august

Årets tariff-forhandlinger avholdes 26. august.

Arkitektbedriftene har tariffavtaler med AFAG, Parat og Naturviterne.

Avtalene gjaldt i utgangspunktet frem til 30.06.2022 og forhandlinger skulle ha vært ferdige innen utgangen av juni.

Arkitektbedriftene etterkom AFAGs ønske om å utsette forhandlingene til slutten av august og gjeldende avtale ble forlenget inntil forhandlingene er gjennomført.

De tilsvarende avtalene med Parat og Naturviterne ble forlenget tilsvarende, da de som hovedregel følger endringene i avtalen mellom Arkitektbedriftene og AFAG.

For spørsmål rundt tariffavtalen, send mail til juridisk@arkitektbedriftene.no

Relaterte saker


Mest leste saker