The Nordic letter - Sammen er vi sterke

Open letter to Autodesk - oppdatering

På bilde fra venstre: Neil Van Est (LARK, AiN / Selberg), Christian Hofmeier (Kvalitetsrådgiver, AiN), Andrew Anagnost (CEO Autodesk), Anette Søby Bakker (Juridisk sjefsrådgiver, AiN),
Teams: Dan Lohmeyer (VP Product Development Autodesk), Peter Hyttel Sørensen (DanskeARK/ACE)
Morten M. Ræder (Nordic / AiN), Jens Majdal Kaarsholm (BIG / DanskeARK), Amy Bunszel (EVP AEC Design Autodesk), Rob Maguire (VP AutoCAD Autodesk) 

Takk til alle som har signert.

12. september sendte Arkitektbedriftene i Norge, i samarbeid med søsterorganisasjoner fra Danmark, Finland og Island, et åpent brev til Andrew Anagnost, President and Chief Executive Officer i Autodesk. Samtidig lanserte vi nettsiden the-nordic-letter.no, der bedrifter kunne lese brevet og skrive under.
Initiativet har skapt stort engasjement i alle fire land. Pt. har 238 kontorer signert og dermed bekreftet at det er meget relevant tema å ta opp på vegne av våre medlemmer.  

I løpet av de siste par årene har det vært flere initiativer som har tatt for seg en voksende bekymring for tilstanden til programvaremarkedet i arkitektur-, ingeniør- og konstruksjonsindustrien (AEC). Det første åpne brevet ble publisert i 2020 og flere fulgte etter uten at det kom noen vesentlige forbedringer i programvarene.

Til tross for treg utvikling blir lisensene stadig dyrere og lisensvilkårene vanskeligere å håndtere.

Før lanseringen av brevet tok arbeidsgruppen kontakt med initiativtakerne fra det første åpne brevet (se www.letters-to-autodesk.com) der vi fikk gode innspill for hvordan å generere størst mulig oppmerksomhet med brevet.

Brevet ble publisert i flere artikler både i de Nordiske landene, Storbritannia og USA. Ikke minst stiller Architects’ Council of Europe (ACE) seg bak innholdet i brevet og oppfordrer sine medlemmer til å signere.

Engasjement nytter

Allerede dagen etter brevet ble sendt til Andrew Anagnost fikk vi et svar og det ble avholdt et innledningsmøte med Nicolas Mangon, Vice president AEC Strategy og Amy Bunszel, Executive Vice President, Architecture, Engineering and Construction Design Solutions uken etter.

På den store Autodesk konferansen, Autodesk University, som fant sted i New Orleans 27-28.9. presenterte Autodesk sine siste nyheter som blant annet er det helt nye skybaserte arbeidsområdet Forma, som Anagnost omtaler som den neste generasjonen av BIM-verktøy. Interessant å merke seg er at norske Spacemaker er første program ut på plattformen, som et designverktøy for tidligfase.  

Den 27. oktober hadde vi et fysisk møte sammen med toppsjef Andrew Anagnost, Amy Bunszel, Rob Maguire, Vice President, AutoCAD at Autodesk og Dan Lohmeyer, Vice President, Product Development at Autodesk. I dette møte diskuterte vi både den langsiktige utviklingen av den nye plattformen Forma og kortsiktige mål for Autodesk, Revit og andre verktøy. Vi ytret våre bekymringer rundt eierskap til data i skyløsninger og presenterte våre behov og ønsker når det gjelder fremtidige arbeidsverktøy for arkitekter og landskapsarkitekter. Slik det allerede ble nevnt i brevet foreslo vi en møteserie med workshops der Autodesk sine utviklere kan møte arkitekter for å diskutere og finne løsninger på konkrete utfordringer og prioritere de viktigste oppgavene. Ballen ligger nå hos Autodesk og vi er spent på veien videre.

Det er fortsatt mulig å skrive under brevet og støtter opp under initiativet. Nettsiden vil bli oppdatert med informasjon om det videre arbeidet.

Saken er også omtalt i siste utgave av Arkitektnytt (17 nov. 2022)

 

Relaterte saker


Mest leste saker