Byggelig.no - enkel tilgang til beste praksis

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg å bruke gode tips og råd i byggeprosessen du er en del av, har Bygg21 utviklet tjenesten Byggelig.no.

Bygg21 er opptatt av å dele og ta i bruk beste praksis. I snart fem år har mer enn 100 av næringens fremste representanter jobbet med å utarbeide råd og anbefalinger som vil føre til en mer lønnsom og bærekraftig byggenæring. Målet er å kutte kostnadene i byggebransjen med 20 prosent innen utgangen av 2020.

På byggelig.no kan du klikke deg inn på den fasen du er i nå, enten du jobber med reguleringsplan eller detaljprosjektering, og få beste praksis-tips for akkurat den fasen i byggeprosessen.

Prøv tjenesten her >>

Relaterte saker


Mest leste saker