Trearkitektur - den 4. nasjonale konferansen

I år setter arrangørene fokus på store utbygginger og boligblokker i tre, og presenterer fremragende eksempler fra inn- og utland. Hovedtema i år:
1: Norsk trearkitektur mellom tradisjon og fornyelse
2: Trearkitektur og formgivere av morgendagens samfunn
3: Trebruk og det offentliges muligheter

Den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur går av stabelen 16. november. Konferansen har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. Nytt i år er at Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har blitt medarrangør. I år setter arrangørene fokus på store utbygginger og boligblokker i tre, og presenterer fremragende eksempler fra inn- og utland.

Hovedtema i år:
1: Norsk trearkitektur mellom tradisjon og fornyelse
2: Trearkitektur og formgivere av morgendagens samfunn
3: Trebruk og det offentliges muligheter

Innen byggenæringen generelt har det blitt et økende fokus på bærekraftig byggeri. Dette har bidratt til at bruk av tre i store byggeprosjekter de senere årene har blitt mer aktuelt og vanlig.

- Norsk og internasjonal trearkitektur har fått en «renessanse» og utfordringene for formgiverne er mange og spennende. Dette ønsker vi å belyse fra ulike innfallsvinkler på årets konferanse for trearkitektur, sier daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus som er en av arrangørene av konferansen.

Arkitektutdanningene er mer med
I år har Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) gått inn som medarrangør. Alle arkitektutdanningene, Bergen, Ås og Trondheim, er invitert il å bli med. Disse vil komme til neste år.

- Som del av forskningsprosjektet "Wood Be Better" har AHO holdt en serie masterkurs der studentene har utviklet trearkitektur i typiske og krevende bysituasjoner. Kursene har fått stor søkning og mange har valgt å jobbe videre med tre også i diplomoppgavene, sier professor Marius Nygaard. Sammen med professor og arkitekt Børre Skodvin har han ledet trekursene som nå vil inngå i et permanent studietilbud på AHO.

Hvem retter konferansen seg mot?
Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter. De to foregående konferansene har det vært overvekt av arkitekter og byggherrer.

Dagens norske trearkitektur har internasjonal høy kvalitet, er etterspurt, og har markert seg med prestisjefylte utmerkelser. I utviklingen har det oppstått et voksende behov for en møteplass hvor næringsliv, forskning, myndigheter og brukere av arkitektur kan treffes for å samtale og inspirere hverandre omkring innovasjon av norsk trearkitektur.

Konferanseprogrammet (Les mer på www.trearkitektur.no)

Programmet ligger på www.trearkitektur.no

Arrangører
Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom TreFokus, Norske arkitekters landsforbund, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Arkitektbedriftene i Norge, Norsk Treteknisk Institutt og Norske Lauvtrebruk.

Tid for konferansen:
Onsdag 8. juni 2016 Kl 09:00-16:00.

Sted for konferansen:
Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Mer om konferansen: www.trearkitektur.no

Praktisk informasjon

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Dato: 16. november 2016
Tid: kl.09:00 - kl.16:00