Utvikling av Veterinærhøgskoletomten

Parallelloppdrag for utvikling av den gamle Veterinærhøgskolen

Oslobygg KF og Linstow Eiendom har lyst ut et parallelloppdrag for utvikling av den gamle Veterinærhøgskoletomten på Adamstuen i Oslo. Dette er et viktig utviklingsområde i hovedstaden som det er knyttet stor interesse til. 

Urimelige betingelser


 _J3A8678b - Arkitektbedriftene i Norge har fått mange henvendelser fra medlemmer som reagerer på betingelsene i denne konkurransen, som fremstår som en grov utnyttelse av en bransje i et presset marked, sier administrerende direktør Steinar Skjerdingstad, i Arkitektbedriftene. 

 

 

Arkitektbedriftene har henvendt seg til oppdragsgiver på vegne av medlemmene og oppfordrer til følgende:

• Oppdragsgiver må enten øke honoraret eller begrense kravene til leveranse, slik at det står i forhold til honoraret: Honoraret er altfor lavt og står ikke i forhold til de betydelige kravene til leveranse. Ut fra erfaring anslår vi et timeforbruk pr. team basert på krav til leveranse og materialer på 3000 timer. Et honorar på NOK 500.000,- pr. team står altså ikke i forhold til arbeidsmengden.

• Oppdragsgiver bør gjennomføre et rent parallelloppdrag uten uforpliktende og uforutsigbar opsjon: Et parallelloppdrag er ikke en konkurranse, men et betalt oppdrag for et definert arbeid. I dette tilfellet antydes det en mulighet for videre oppdrag uten noen form for forpliktelse. Dette mener vi er uetisk. Vi mener oppdragsgiver bør være tydelig på de faktiske forpliktelsene. Den vage opsjonen inviterer til at det legges inn ytterligere gratisarbeid i oppdraget.

• Oppdragsgiver bør være sin innkjøpsmakt og sitt samfunnsansvar bevisst og ikke oppfordre til merleveranser: Vi mener oppdragsgiver ikke er sin innkjøpsmakt eller sitt samfunnsansvar bevisst når det tilbys så dårlige vilkår og i tillegg oppfordres til merleveranser og innovative løsninger. Vi er inne i en tid hvor arkitektbransjen er hardt prøvet, med økende arbeidsledighet i en utfordrende markedssituasjon. Det kan oppleves som at oppdragsgiver ønsker å utnytte dette ved å spekulere i at arkitektkontorer skal overlevere i jakten etter nye oppdrag.

Her kan du lese Arkitektbedriftenes brev til Oslobygg KF.

Arkitektur skaper verdi

God arkitektur er en grunnleggende verdi for samfunnsbygging og bærekraftig by- og stedsutvikling. I tidligfase og konseptutredning skapes det store verdier.

Det kan ikke være slik at samfunnet, inkludert Oslo kommune, skal basere seg på gratisarbeid fra en bransje som allerede har store utfordringer i et anstrengt marked når verdier skal skapes på Adamstuen i Oslo. Arkitekters kompetanse og tid er verdifulle ressurser som må honoreres anstendig.

Denne saken har skapt stor debatt i bransjen og i media

Kronikk i Aritektur av Kyrre Sundal

Sak i Eiendomswatch  

Byggeindustrien / bygg.no 

Arkitektur, intyervju med Francis Brekke i Oslo Works

Aftenposten 

 

Relaterte saker


Mest leste saker