Viktig påminnelse til medlemmer

Alle ansatte i bedriften skal meldes inn og registreres hos oss – uavhengig funksjon.
Det vil for eksempel si; arkitekter, ingeniører, merkantilt, innleid, praktikanter/studenter, ikke-prosjekterende osv. Dette gjør det blant annet enklere for bedriften å sikre riktige forsikringsdekninger på ansatte, samt at alle mottar nyhetsbrev og har egen bruker for rask tilgang til verktøyene. Våre lønnsstatistikker vil også bli mer presise med mer data per ansatt registrert. Informasjonen er selvfølgelig fortsatt konfidensiell.

Dette gjør administratoren hos dere enkelt selv i Portalen vår. Her skal det meldes inn alle endringer i personalsituasjonen, inkl lønn - fortløpende gjennom året. Ved bruk av denne blir det bedre kvalitetssikring av dataene dere leverer og dere får mer kontroll og oversikt over registrerte opplysninger til enhver tid. Dette gjelder alle ansatte i bedriften.

Du finner den under fanen "Medlemssider, portal og verktøy" når du er innlogget, samme påloggingsinfo som tidligere. Mailadresse = brukernavn.  Ved første gangs pålogging fås passord tilsendt ved å bruke «Glemt eller mangler passord»-funksjonen under log-inn. Brukeren er unik og sporbar og må ikke deles med andre – hverken internt eller eksternt.

Dersom noen andre i tillegg til daglig leder - med tilgang til personalinformasjon, herunder lønn, også skal ha denne tilgangen, er det bare å gi beskjed. (Trenger i så tilfelle bekreftelse fra daglig leder).

Så snart du har fullført registreringen vil vi effektuere endringer på eventuelle forsikringer, abonnement og brukertilganger dersom de blir påvirket.

Vi vil også oppfordre alle ansatte til å logge inn i portalen for å samtykke til bruk av anonym lønnsinformasjon i lønnsstatistikken slik at den blir best mulig. 

Bare ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.

Relaterte saker


Mest leste saker