Webinar om ny arealstandard NS3940 og ny standard for steg- og leveranser NS3467

NS 3940 Areal- og volumberegninger gjelder for alle typer bygninger i alle livsfaser og til alle formål. Nå er det gjort vesentlige endringer i blant annet i begrepsbruk og beregningsmåter for ulike arealtyper. 
NS 3467 Steg og leveranser i byggverkets livsløp beskriver ti standardiserte steg for byggets totale livsløp.  På webinaret presenteres de viktigste elementene i de nye standardene, sett fra et arkitektperspektiv.

NS 3940 Areal- og volumberegninger angir definisjoner av begreper og bestemmelser ved beregninger av areal og volum for rom, bygningsdeler, bruksenheter, etasjer eller plan og bygninger. Den bidrar til samordnet og lik bruk av arealbegreper i hele BAE-næringen og tilrettelegger for bruk av BIM ved areal- og volumberegninger av bygninger. Standarden gjelder for alle typer bygninger i alle livsfaser og til alle formål. Nå er det gjort vesentlige endringer i begrepsbruk og beregninger for ulike arealtyper. 

NS 3467 Steg og leveranser i byggverkets livsløp beskriver ti standardiserte steg i det totale livsløpet, fra behovet for et byggverk oppstår, til byggverket avvikles eller ombrukes. 

Lars Jarle Nore fra Henning Larsen arkitekter har, på vegne av AiN, ledet komiteen som har revidert NS 3940 Areal- og volumberegninger i bygninger. Han har også vært medlem av komiteen for NS 3467 Steg og leveranser i byggverkets livsløp. På webinaret presenterer han begge standardene med utgangspunkt i arkitektbransjens bruk. Hovedvekt vil være på NS3940. Innledningsvis presenteres også kort AiNs deltagelse i Standard Norge av utviklingssjef hos AiN.

Agenda

  • Velkommen og intro om AiN og standardiseringsarbeid
  • Presentasjon av NS 3940 Areal- og volumberegninger i bygninger
  • Presentasjon av NS 3467 Steg og leveranser i byggverkets livsløp
  • Spørsmål fra deltagerne

 

Klikk her for å komme til webinaret 

Praktisk informasjon

Sted: Digitalt - Teams
Dato: 15. november 2023
Tid: kl.09:00 - kl.10:30

Pris: Gratis

Andre arrangementer