ACE-konferanse vår 2019

AiN er medlem av den europeiske paraplyorganisasjonen Architects' Council of Europe (ACE), som holder general assemby to ganger i året. I forlengelsen av disse møtene holdes også interessante konferanser.

Årets ACE-konferanse ble avholdt i Innsbruck, Østerrike, lørdag 4. mai kl. 9-16, og hadde tema How to achieve quality in the built environment: Quality assurance tools and systems.

Konferansen var tilgjenglig for alle via streaming, og de som tok seg tid til å følge den fikk servert et stort knippe svært interessante innlegg og ditto samtaler om forskjellige aspekter ved arkitektur i Europa, deriblant:

  • Arkitekturpolitikk i Europa
  • Anvendt Baukultur i Danmark og Østerrike
  • Arkitekturkomiteers forskjellige former og innvirkning

Se innleggene på You Tube her >>

Konferansens offisielle sluttdokument, samt foredragsholdernes presentasjoner ligger nå ute, for dem som er interessert.

Les mer fra konferansen her >>

ACE general assembly

Dagen før ble det avholdt halvårlig møte (en slags generalforsamling) for selve organisasjonen. ACE er en non-profitorganisasjon, stiftet i 1990 gjennom sammenslåingen av Liaison Committee of the Architects of the United Europe (CLAEU) og Council of European Architects (CEA). Siden den gang har organisasjonens arbeidsområde og rekkevidde stadig vokst.

Administrasjonen holder til i Brüssel og jobber mye opp mot det europeiske parlamentet. Virksomheten er slett ikke irrelevant for oss i Norge, ikke bare fordi vi i stor grad uansett må følge europas politikk, men også fordi mange av våre arkitektkontorer gjerne har prosjekter i det europeiske markedet.   

Les mer om ACE på deres hjemmesider >>

Foruten den sedvanlige gjennomgangen av formaliteter, årsrapporter og økonomi (ACE har solid drift og økonomi), rapporterte man på status i en del store EU-prosjekter der ACE er involvert, samt hvordan man jobber strategisk med tilgangen til beslutningsprosessene i EU, samt hvordan man kommuniserer verdibegrepet i arkitektur og baukultur.

Møtet ble presentert for Danske arkitektvirksomheders prosjekt Arkitektur med merværdi, et prosjekt som likner på vårt eget Arkitektur skaper verdi.

Europeisk forskning

Til sist ble også ideen om en egen forskningsenhet tilknyttet ACE diskutert. Den gjennomgående tonen fra alle landene var at dette selvsagt var en god ide, men det fremlagte, litt for lite detaljerte og dokumenterte forslaget ble likevel forkastet med et knapt flertall. Nå håper vi man jobber videre med ideen og presenterer et nytt og forbedret forslag på sikt.

Om våre medlemmer har spørsmål knyttet til ACE eller hvordan Arkitektbedriftene jobber i europeisk sammenheng, er det selvsagt bare å ta kontakt med oss.    

 

Relaterte saker

1197933629

Internasjonal erfaring?

Publisert: 19. februar 2021
1177176016

New European Bauhaus

Publisert: 19. februar 2021
1159624289

Brexit for arkitekter

Publisert: 20. oktober 2020
RIBASustainableOutcomesGuide2019

RIBAs bærekraftige resultatmål

Publisert: 7. februar 2020

Mest leste saker