RIBAs bærekraftige resultatmål

RIBAs «Sustainable Outcomes Guide» er et sett med kortfattede og målbare bærekraftige resultatmål koblet opp mot FNs bærekraftsmål, og som kan brukes på byggeprosjekter i alle målestokker.

RIBA (Royal Institute of British Architects) sin guide redegjør for hvert resultatmål, med tilhørende nøkkeltall, og foreslår designprinsipper for å lykkes, samt tilnærminger til hvordan man kan verifisere tall i sluttproduktet.

RIBAs bærekraftige resultatmål:

  • Null netto karbonutslipp i bruksfasen
  • Null netto karbonutslipp i byggefasen
  • Bærekraftig vannsyklus
  • Bærekraftig infrastruktur og transport
  • Bærekraftig arealbruk og biologisk mangfold
  • God helse og livskvalitet
  • Bærekraftige samfunn og sosial verdi
  • Bærekraftige livssykluskostnader

Last ned guiden her >>

Relaterte saker

Juvflye

Arkitektur skaper verdi - Juvflye klimapark

Publisert: 5. mai 2021
Smestad8

Arkitektur skaper verdi - Smestad gjenbruksstasjon

Publisert: 23. februar 2021
Pusterommet1

Arkitektur skaper verdi - Pusterommet ved Sykehuset i Vestfold

Publisert: 18. desember 2020
NYHET

Arkitektur skaper verdi - Stokkøya sjøsenter

Publisert: 3. desember 2020
954275736

BREEAM-NOR 2021 for nybygg er på vei

Publisert: 10. juni 2021
1157759836

Bærekraft i byggenæringen - Hva kan arkitektene gjøre?

Publisert: 4. mai 2021
Meld. St. 13 (2020–2021)

Klimaplan 2021-2030

Publisert: 15. januar 2021
1161123132

Innspillsmøte - Handlingsplan for bærekraftsmålene

Publisert: 16. september 2020
1197933629

Internasjonal erfaring?

Publisert: 19. februar 2021
1177176016

New European Bauhaus

Publisert: 19. februar 2021
1159624289

Brexit for arkitekter

Publisert: 20. oktober 2020
1139338743

Aluminium og glass i Russland

Publisert: 31. januar 2020

Mest leste saker