Bærekraft i byggenæringen - Hva kan arkitektene gjøre?

Arkitektbedriftene er med i byggenæringens initiativ SAMMEN2020, der bærekraft og samarbeid har fokus. Vi har oppnådd mye så langt, og nå spisser vi våre ambisjoner ytterligere, med konkrete mål og tiltak. Vi oppfordrer våre medlemmer til å bidra.

Initiativets viktigste fokusområde nå er å redusere klimagassutslippene i næringen. Fremover vil også andre fokusområder løftes frem.

Fokusområde 1: Næringens ansvar for å redusere klimagassutslippene

For å stoppe den globale oppvarmingen må utslippene av klimagasser reduseres. Norge har meldt inn en forpliktelse under Parisavtalen om å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenliknet med 1990, og et langsiktig mål om 90–95 prosent kutt innen 2050. Regjeringen har satt i gang et arbeid med å oppdatere klimaloven med de nye målene.

Initiativet vil derfor i 2021 fokuserer på vår nærings samfunnsansvar, og bidrag for å redusere klimagassutslippene. Som Norges største fastlandsnæring, etterlater BAE-næringen seg et betydelig klimafotavtrykk. Vår næring er dermed helt sentral for at Norge skal kunne nå sine klimamål.

I denne sammenheng har det stor betydning hvordan vi bestiller, planlegger, former, produserer, selger, bygger, drifter, vedlikeholder og resirkulerer. Hvordan rammer settes og hva som finansieres fra myndighetenes side, er også viktig.

Det er satt opp en samlet ambisjon. Den skal bidra til å synliggjøre at hele BAE- næringen står bak regjeringens mål, og vil jobbe proaktivt med egne kutt:

Vi i BAE-næringen står sammen med myndighetene om å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030

AiNs medlemmer kan også bidra

Det kan være vanskelig å overføre dette til den praktiske hverdagen. Arkitektbedriftene gir derfor et par forslag til områder der våre medlemmer kan være aktive og bidra til fellesmålet.

  • Sette tydelig mål og krav for egen intern drift og for ekstern virksomhet
  • Estimere eget fotavtrykk, og identifisere egne muligheter for å bidra til klimagasskutt
  • Utvikle, gjennomføre og synliggjøre store og små pilotprosjekter – gjerne i samarbeid med andre
  • Dele kunnskap og erfaring
  • Utfordre våre omgivelser der det er nødvendig, enten det er politikere, bestillere, kunder, samarbeidspartnere eller andre.

Gode eksempler

Det er alltid inspirerende å løfte frem gode eksempler. Vi ønsker derfor kontakt med medlemmer som har gjort seg erfaringer på ett eller flere av de ovennevnte områdene, både til en podcast-serie og til årsmøtet 27. mai. Har du noe du ønsker å dele med oss? Ta kontakt med administrerende direktør, styreleder eller kommunikasjonssjef.

Kontakt administrasjonen >>

Styret >>

Relaterte saker

954275736

BREEAM-NOR 2021 for nybygg er på vei

Publisert: 10. juni 2021
Meld. St. 13 (2020–2021)

Klimaplan 2021-2030

Publisert: 15. januar 2021
1161123132

Innspillsmøte - Handlingsplan for bærekraftsmålene

Publisert: 16. september 2020
SEB

Sirkulært eiendoms- og byggnettverk (SEB)

Publisert: 26. februar 2020

Mest leste saker