Årsmøter 2020

Torsdag 28. mai ble det, i henhold til foreningenes lover, avholdt ordinære årsmøter i foreningens lokaler i Essendropsgate 3 i Oslo. Møtet ble avholdt fysisk, med enkelte styremedlemmer, samt valgkomiteen med via Teams.

Årsmøter i foreningen

Det ble avholdt årsmøter i Arkitektbedriftene i Norge og Arkitektbedriftene i Norge Service. Styre og valgkomite fikk enkelte nye medlemmer.

Nytt styre består av

Styreleder      

 • Michelle Wright, Norconsult, Trondheim

Styremedlemmer

 • Elisabeth Paus, IARK, Oslo
 • Solveig Anette Erdahl, Stein Hamre arkitektkontor, Leknes og Mo i Rana
 • Tarald Lundevall, Snøhetta, Oslo
 • Christian Dahle, CF Møller, Oslo
 • Heidi-Kathrin Osland, Arkitektkontoret 4b, Sogndal

Varamedlemmer

 • Inger Anne Landsem, PKA, Trondheim
 • Fredrik Sømme, Asplan Viak, Kristiansand
 • Jon Flatebø, L2 Arkitekter, Oslo

Ny valgkomite

 • Leder Lars Jarle Nore, Bergen
 • Alessandra Kosberg, Oslo
 • Siri Bakken, Oslo

 

Arkitektbedriftene ønsker for øvrig å takke avgåtte medlemmer av disse fora for deres innsats gjennom mange år.

Relaterte saker


Mest leste saker