Arkitektur skaper verdi - Årvollskogen borettslag

En billig industritomt på Årvoll ble omregulert til boligformål og 300 leiligheter. Jensen & Skodvin Arkitekter satte ulike typer boliger sammen for å sikre mangfold og et varig, godt bomiljø.

Årvollskogen startet som et ordinært investeringsobjekt, der en privat eiendomsutvikler kjøpte en industritomt på 21 mål. Planen var å få omregulert tomten til boligformål, for deretter å selge prosjektet videre til en entreprenør for realisering.

Både Markagrensen og miljøkrav forutsetter at ny utbygging i Oslo i hovedsak skjer gjennom fortetting og transformasjon innenfor byggesonen. Slik blir tomtearealer som tidligere har hatt lav utnyttelse, ofte kjøpt opp og omregulert til blant annet boliger med høyere tomteutnyttelse.

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Ved Årvollskogen borettslag trekkes blant annet frem:

  • Utformingen skaper et trygt og sosialt bomiljø
  • Positiv påvirkning på nærmiljøet rundt
  • Høy arealutnyttelse uten å bygge i høyden
  • Uventet fortjenestemulighet for utvikler

Sosial verdi

For mange er det å kjenne naboene sine en viktig del av å trives, og arkitekturen kan bidra med å skape rammer for hvor ofte vi møter hverandre. Gårdsrommet i midten er i utgangspunktet tydelig eksklusivt for de som bor der, og god utforming gjør at det faktisk blir brukt. Adkomst til leilighetene skjer fra fellesområdene, noe som øker sjansene for å treffe naboene. Beboerne på Årvollskogen forteller om et særdeles trygt nabolag som helt naturlig legger opp til samvær og samhandling. 

Det karakteristiske prosjektet tilførte boligmarkedet i Oslo en type nabolag som ikke fantes fra før. Borettslaget har flere ganger blitt trukket frem som eksempel på et innovativt boligprosjekt. Kvartalet i skogkanten har rekkehuspreg og er blitt spesielt populært blant aktive barnefamilier som verdsetter å bo nær marka, og eldre som verdsetter å bo sosialt.

Miljøverdi

Å bo tett og dele fellesarealer er ressursbesparende. Helt siden 90-tallet har fortettingspolitikken påvirket nye bosteder i hele landet. Derfor jobber arkitekter kontinuerlig med å finne nye løsninger på hvordan vi kan bo tett, men godt. Ved å se til forbilder fra kvartalsbebyggelse, har nabolaget Årvollskogen oppnådd en befolkningstetthet på høyde med sentrale storbyområder, og arkitekturen kommuniserer godt med småhusområdene rundt.

Det er av stor verdi for samfunnet at områder har blandete boligtyper og tilbud som gjør at ulike typer mennesker kan leve der gjennom et helt livsløp. Gode nabolag gir dessuten trygge oppvekstområder og gode uterom blir naturlige møteplasser. At borettslaget byr på variasjon i boligtyper er med på å lage stabile rammer for beboernes hverdag. Årvollskogen er et eksempel på at høy befolkningstetthet i byens randsone kan være attraktivt dersom arkitektoniske kvaliteter sikres.

Økonomisk verdi

Arkitektenes grep økte utnyttelsen på tomten ut over det utbygger opprinnelig etterspurte. Dette har resultert i en fortjenestemulighet utviklerne ikke forutså, uten at prosessen medførte tap av kvaliteter. En innovativ planløsning reduserte behovet for heissjakter og ga dermed lavere byggekostnader. Gevinsten muliggjorde ekstra bokvalitet i form av gjennomlyste leiligheter innenfor prosjektets økonomiske rammer.

Etter tre år med sparring mot Plan og bygningsetaten, ble en billig industritomt ved Markagrensen forvandlet til en lukrativ fortjenestemulighet for eiendomsutviklerne, samtidig som høy bokvalitet ble sikret for kjøperne.

Les mer om hvordan Årvollskogen borettslag skaper verdi her >>

Fakta om Årvollskogen borettslag

  Prosjekttype: Bolig
  Oppdrag: Nybygg
  Kommune: Oslo
  Program: Leiligheter
  Prosjektvarighet: 2003-2006
  Oppdragsgiver: Årvollskogen KS
  Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitekter
  Arkitektens rolle: Regulering, programmering og prosjektering
  Byggekostnad: 1100 millioner kroner eks. mva.
  Bruttoareal: 37 000 kvm
  Kvadratmeterpris: 29 000 kr
  Anskaffelsesprosedyre: Parallelloppdrag
  Gjennomføringsstrategi: Totalentreprise

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverforeningen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Relaterte saker


Mest leste saker