Bedrede systemer og små endringer

Brukere av Arkitektbedriftenes digitale systemer får bedrede systemer fremover, og har kanskje allerede merket små endringer.

Hva skjer?

Arkitektbedriftenes nettsider og verktøy gjennomgår oppgraderinger både teknisk, funksjonelt og grafisk. Målet er en ny digital plattform for foreningens nettsider og verktøy. Nye løsninger vil lanseres etter hvert som de foreligger, og i en mellomperiode vil derfor både funksjonalitet og utforming jevnlig få mindre endringer. Utviklingen vil pågå gjennom 2021, og vi vil holde medlemmene orientert om større milepæler.  

Ny digital plattform 

Mye av det innledende arbeidet er knyttet til en ny digital plattform og løsninger brukerne i første omgang ikke vil merke så mye til, men som på sikt vil gi medlemmene våre et bedre digitalt tilbud og bedre verktøy. Plattformen utvikles med en tjenesteteknologi som har fokus på sikkerhet og utveksling av data.

Ny logo og grafikk

En merkbar endring er en felles toppmeny med nytt grafisk uttrykk som ble lansert denne uken. Her finner dere nå lenker til de ulike verktøyene. Toppmenyen er felles for alle sidene, og betyr at nettsidene og verktøyene MAKS og MAKS-søk etterhvert får et oppdatert og felles grafisk uttrykk. Her ser dere også Arkitektbedriftenes oppgraderte logo.

Den nye logoen er tilgjengelig for nedlasting til bruk av våre medlemmer her >>

Én pålogging

I den nye toppmenyen ligger også en ny felles pålogging til våre tjenester.  Medlemmer og MAKS-abonnenter trenger nå kun å logge inn ett sted for tilgang på tvers av medlemssider og verktøy. Dette er en forenkling for brukerne, og vil gi oss større muligheter til å utveksle data mellom våre interne tjenester, og mot eksterne partnere som for eksempel DIBK.

Den nye felles påloggingen til våre tjenester er nå tilgjengelig oppe til høyre på våre websider. 

 

Relaterte saker


Mest leste saker