Bedriftshåndboken

Bedriftshåndboken for arkitekter er medlemmenes elektroniske oppslagsverk med nødvendig informasjon for å drive et forsvarlig arkitektkontor.

For å hjelpe våre medlemmer i arbeidsgiverrollen har Arkitektbedriftene i Norge i denne samlet en rekke lover, forskrifter, standarddokumenter, veiledere og maler til bruk i håndtering av personalsaker. Informasjonen i Bedriftshåndboken blir jevnlig oppdatert og kan enkelt lastes ned via de interne nettsidene til Arkitektbedriftene i Norge.

I Bedriftshåndboken for arkitekter finner medlemmene også oppdatert informasjon om lover og forskrifter med kommentarer, i tillegg til et komplett internkontrollsystem som alle bedrifter som har ansatte er forpliktet til å ha i henhold til Internkontrollforskriften.

Informasjonen i Bedriftshåndboken for arkitekter oppdateres hele tiden, og innholdet ligger i alltid i siste utgave på medlemsområdet på web-siden.

Siste oppdateringer
 
Kapittel 0 Organisasjon og administrasjon
Kapittel 1 Plan og økonomi 
Kapittel 2 Personell
Kapittel 3 Kontorrutiner
Kapittel 4 Forsikring
Kapittel 5 Oppdragsrettet materiale
Kapittel 6 Eksterne relasjoner
Kapittel 7 Arkitektkontorets internkontrollsystem
Kapittel 8 Om Arkitektbedriftene i Norge
Kapittel 9 Oppdragsrettede veiledninger