Fagmøter

Parkeringsbredde

I november 2021 avholdt Arkitektbedriftene et digitalt fagmøte om parkeringsplasser og -anlegg. Bakgrunnen for møtet var dom avsagt i Eidsivating lagmannsrett i juni 2021 som blant annet omhandler breddekrav for parkering.

Les mer