Rapporter

Arkitektbransjens felles politiske plattform

De norske arkitektorganisasjonene innen arkitektur, interiør- og landskapsarkitektur har nå utarbeidet en felles politisk plattform for arkitekturfeltet. Plattformen slår fast en rekke tiltak og mål som organisasjonene er enige om å jobbe for.

Les mer

Kartlegging av konkurransekostnader i utvalgte plan- og designkonkurranser om prosjektoppdrag i byggenæringen

Honorar i plan- og designkonkurranser dekker bare 25 prosent av de faktiske produksjonskostnadene. Arkitektene og de rådgivende ingeniørene er i utgangspunktet positive til konkurranseformen, men reagerer på at de i for stor grad blir bedt om å utarbeide innovative miljø- og klimaløsninger og arkitektoniske konsepter tilnærmet gratis for å kunne delta i konkurranser for det offentlige.

Les mer