Tariffavtaler

Arkitektbedriftene har tariffavtaler med AFAG, Parat og Naturviterne.

Arkitektbedriftene i Norge er arbeidsgiverorganisasjonen for arkitektkontorene i Norge og forhandlingspart ved tariffavtaler med:
AFAG, Parat og Naturviterne.

Det føres forhandlinger mellom organisasjonene hvert andre år. Neste forhandlinger vil finne sted i 2020.

Arkitektbedriftene
ble i 2016 enige om noen små endringer i tariffavtalene med alle de tre aktuelle arbeidstakerorganisasjonene for perioden 2016-2018. Denne avtalen har blitt forlenget uten endringer for perioden 2018-2020.

Våre medlemmer er ikke automatisk tilsluttet våre tariffavtaler, men står fritt til å tilslutte seg en eller flere av disse hvis de ønsker det. Skjema for tilslutning finnes lenger ned på siden. 

For spørsmål om forståelsen av tariffavtalene, kontakt juridisk rådgiver Mathias Haugland