Vår strategi 2020–2023

Arkitektbedriftene hovedmål i perioden 2020-2023 er profesjonelle, lønnsomme og faglig sterke medlemsbedrifter.

2 styringspyramide

 Arikitektbedriftenes hovedmål følges av to delmål:

  • 1: Differensiert, aktuelt og fremtidsrettet medlemstilbud
  • 2: Gode rammevilkår for en innovativ arkitektbransje
 (ny strategi er under utarbeidelse)