Veiledere og temaveiledning

Veiledning parkering

Sintef kom i oktober 2023 med en revisjon av Byggforsk-anvisningen som gjelder parkeringsanlegg. Endringene i Sintefs anvisning kan få konsekvenser for pågående prosjekter.

Les mer

Veileder for personvern/GDPR

Her finner du det viktigste av informasjon om maler din bedrift trenger for å sette seg inn i, og overholde, det nye personvernsreglementet.

Les mer