Personvernerklæring

Her finner du vår databehandleravtale

1. Kategorier av personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om de ansatte i våre medlemsbedrifter:

Navn, kjønn, fødselsdato, e-postadresse og stilling. For de som samtykker i å være en del av vår lønnsstatistikk lagrer vi også utdanning, eksamensår og lønn.
For medlemsbedrifter som har sykelønnsforsikring vil vi også kunne lagre sykemeldingsprosent.

Vår korrespondanse med medlemsbedriftene vil også lagres for å kunne dokumentere hva vi faktisk har sagt, og det vil her være mulighet for at virksomhetene har sendt oss personopplysninger av ulike slag som blir lagret av hensyn til etterprøvbarhet. Dette er ikke opplysninger vi etterspør, og vi oppfordrer virksomhetene til å holde det anonymt.

For besøkende på vår nettside vil vi også lagre opplysninger igjennom Matemo for statistiske formål.  Dette innebærer opplysninger om hvordan de besøkende navigerer på siden ved tidsbruk, hvilke sider som blir lest, hvilke saker som blir lest mv. Vi bruker Application Insights for logging og til  brukerstøtte.

Vi lagrer også e-postadressen til personer som har ønsket å stå på vår e-postliste for utsendelse av nyhetsbrev.

Videre lagrer vi faktureringsopplysninger for våre medlemsbedrifter, og dermed også de personopplysninger som måtte fremgå av disse, så som navn, kontaktinformasjon og adresse.

Ved innmeldt skade lagres ikke personskader i vår database. Både opplastede filer og innfylte data overføres direkte til Tryg ved hjelp av en sikker forbindelse (https).

Innmeldte ansvarsskader lagres i vårt system med den hensikt å bistå kunden/medlemmet ved behov, og for at vi skal kunne uthente statistikk på ansvarsskader. For hver ansvarsskade defineres parametere som kategoriserer type skade. Både opplastede filer og innfylte data overføres direkte til Tryg ved hjelp av en sikker forbindelse (https).

2. Behandlingsansvarlig

Arkitektbedriftene i Norge Service, Essendropsgate 3, 0305 Oslo, er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger. 

3. Deling av opplysninger med tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor de som har inngått avtale om forsikring utleveres nødvendige opplysninger til vår samarbeidspartner Tryg Forsikring

4. Innhenting av personopplysninger

For de ansatte i våre medlemsbedrifter: Opplysningene vi lagrer er opplysninger registrert av daglig leder i din virksomhet.

For besøkende av nettsiden: Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å kunne gi våre besøkere av siden en best mulig kundeopplevelse og service. Etter Lov om elektronisk kommunikasjon er vi pålagt å informere våre besøkende om slik bruk. Les mer om bruk av informasjonskapsler her.

For mottakere av nyhetsbrev: Vi sender nyhetsbrev til deg pr. e-post dersom du tidligere har krysset av for å motta disse e-postene, og dermed også har gitt oss din e-postadresse.

5. Behandlingsgrunnlag

Navn, kjønn, fødselsdato, e-postadresse og stilling benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom Arkitektbedriften i Norge, din arbeidsgiver og deg som ansatt. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Det samme grunnlaget gjelder for lagring av lønnsopplysninger for de som er dekket av sykelønnsordningen.

Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (c).

Dersom du har samtykket til det, benyttes opplysningene til det angitte formålet. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

Dersom du er dekket av vår sykelønnsforsikring gjennom din arbeidsgiver vil vi måtte lagre din sykemeldingsprosent i henhold til artikkel 9 nr. 2 bokstav b.

6. Formålet med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med din virksomhet og deg som ansatt, og for å kunne yte den medlemsservice som medlemsskapet i Arkitektbedriftene i Norge gir rett på. Som ansatt i en av våre medlemsbedrifter har du tilgang til en rekke verktøy og tjenester, og vi må derfor ha grunnleggende informasjon om hvem du er, hvor du jobber og din e-postadresse slik at vi kan registrere deg og opprette en personlig profil. Dette brukes også som underlag ved generering av nødvendige dokumenter som f.eks. forsikringsoversikt. Som en del av medlemsservicen sender vi også ut nyhetsbrev på e-post der det kommer relevant informasjon fra bransjen, nyheter om endringer av regelverk, invitasjoner til seminarer osv.

Vi lagrer alltid opplysninger om lønn for de av våre medlemmer som har sykelønnsforsikring, da dette er nødvendig for å tilby det forsikringen dekker.

Vi ønsker å lagre lønns- og utdanningsinformasjon for alle for å kunne tilby en best mulig anonymisert lønnsstatistikk for bransjen.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysningene om deg vil slettes når du ikke lenger er ansatt i en av våre medlemsbedrifter, og dermed ikke har behov for våre tjenester.

Har du samtykket til å motta vårt nyhetsbrev uten å være ansatt i en medlemsbedrift vil e-posten slettes fra vår database dersom du ber om det.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil i henhold til lovens krav lagres i inntil 5 år. 

8. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved signering av konfidensialitetsavtaler. Det er ikke mulig med tilgang til opplysningene utenfor vårt kontor.

Alle ansatte har brukernavn og passord. Passord genereres og lagres kryptert i vår database. Hver ansatt kan endre sitt passord selv. Det er kun daglig leder som har tilgang til alle funksjoner i portalen.

9. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

10. Kontaktinformasjon

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:

 

Arkitektbedriftene i Norge
Postboks 5482 Majorstuen
0305 Oslo

 

Eller på e-post til juridisk@arkitektbedriftene.no