BIM-kurs: Fortsatt noen ledige plasser igjen

Kurset i Oslo er fullt, med venteliste, men i Bergen og Trondheim er det fortsatt noen plasser igjen. Vær rask! Kurset er utviklet av Arkitektbedriftenes BIM-utvalg og er eneste kurs på markedet spesielt tilpasset arkitekter.

Fokus vil være arkitektens særskilte ansvar for helheten i prosjektene, og hvordan bruk av BIM kan bidra til å ivareta dette ansvaret. Kurset viser hvilke muligheter og utfordringer som ligger i bruken av BIM, og ser blant annet på innholdet i roller og oppgaver og hva det er smart å tenke på allerede i forbindelse med kontraktsinngåelse.

Kursene avholdes fysisk i Oslo, Bergen og Trondheim. Alle smittevernråd overoldes.

Tema

for kurset er blant annet rammebetingelser, tverrfaglig koordinering, arkitektens BIM-modell og leveranser. BIM ses også i sammenheng med nye prosessverktøy som LEAN og VDC. Alle eksempler vil være tilpasset arkitekter. 

Målgruppen

er prosjekt- og bedriftsledere, da hovedfokus vil ligge på styring av BIM prosjekter.  Det passer også for deg som har rollen som BIM-ansvarlig, BIM-koordinator, prosjekteringsleder, eller utvikler bedriftens BIM-strategi. Kurset gir ingen innføring i den praktiske bruken av bruk av de enkelte BIM-verktøyene, eller modelleringspraksis.  

Kurset er utviklet av Arkitektbedriftenes ekspertutvalg for BIM og er basert på buildingSMARTs læreplan for prosjekterende. Selv om kurset er laget for og av arkitekter vil det også være relevant og åpent for andre rådgivere i byggebransjen. Kurset består av et dagskurs og en del til selvstudium. Etter fullført kurs vil man ha tilstrekkelig grunnlag til å ta buildingSMART-sertifisering for modulen rådgiver. Les mer om dette her >> 

Last ned kursprogrammet her>>

Kurs og påmelding finner du her >>

 

Foredragsholdere:

Armas Aavatsmark er arkitekt og BIM-manager hos Asplan Viak AS. Han har tidligere holdt grunnkurs i BIM for Rådgivende ingeniøreres forening.

Christian Hofmeier er arkitekt og kvalitetsrådgiver hos Arkitektbedriftene. 

Begge har lang erfaring med bruk av BIM i ulike typer prosjekter, er medlemmer av Arkitektbedriftenes BIM-utvalg og har vært med å utvikle kurset.

Flavio Carniel er arkitekt MNAL. Han har tidligere holdt kurs i BIM-tekniker for Oslo fagskolen