Bransjetermometer april

Arkitektbedriftenes bransjetermometer sendes til daglig leder i alle våre medlemsbedrifter. Vi anslår at det dekker om lag 90 prosent av alle arkitektkontorer i Norge. Nå er resultatene for april klare.

Arkitektbedriftene har målt situasjonen hos medlemmene gjennom disse termometrene jevnlig siden pandemien begynte. I tillegg til spørsmål rundt oppdragsmengde, kontordrift og personalsituasjon tar vi også opp tidsaktuelle problemstillinger. 

I termometeret for april har vi også endret noen spørsmål og svaralternativer, etter gode innspill fra våre medlemmer. Dette fører til at enkelte av de historiske analysene brytes, men det er likevel greit å se det store bildet, og vi tror endringene bedre gjenspeiler situasjonen slik den oppleves i dag.

Rapporten for april synes å vise en spirende optimisme.

Last ned rapporten her >>

Oppdragssituasjonen 

Ser man bort fra små variasjoner gjennom året, har antallet medlemmer som melder om normal drift jevnt over steget, og ligger nå på 51 prosent. Det er en liten nedgang siden januar, men det kan skyldes at svaralternativene er endret, da antallet medlemmer som melder om utfordringer av forskjellig art er mer eller mindre det samme.

Nesten 20 % av våre medlemmer melder at oppdragssituasjonen er bedre nå enn før pandemien.

Helt siden pandemien begynte har vi sett at det er i det private markedet man opplever mest prosjekttørke. Gjennom hele året som er gått har dette imidlertid bedret seg. Denne trenden fortsetter, vi er nå nede i 60 prosent, hvilket er over 25 prosentpoeng færre enn da pandemien først slo inn.

Antallet medlemmer som melder om prosjekttørke i det offentlige markedet har dessverre økt gjennom hele året, noe Arkitektbedriftene har kommunisert til myndighetene hele veien. De senere månedene opplever vi i større grad å ha blitt hørt på dette, det er derfor gledelig å se at trenden er i ferd med å snu. Fra siste måling er antallet medlemmer som melder om tørke i det offentlige markedet redusert, fra 53,5 prosent til 47,9 prosent.

Permitteringer og oppsigelser

Vi innså at medlemmer ikke bestandig tolket spørsmålene våre på dette området til å gjelde for hele pandemiperioden. I undersøkelsen for april skilte vi derfor på hele perioden kontra bare de siste tre månedene.

Rundt 40 prosent melder at de har permittert på noe tidspunkt i pandemiperioden, mens kun 15 prosent har gjort det samme de siste tre månedene.

Rundt 10 prosent melder om oppsigelser det siste året, mens kun 3,7 prosent har måttet si opp ansatte de siste tre månedene.

Offentlige hjelpepakker

Over halvparten av våre medlemmer svarer at de ikke kommer til å søke, hele 55,2 prosent. Dette har også ligger noenlunde stabilt gjennom perioden. 15 prosent har søkt og fått støtte i varierende grad. 1,2 prosent har søkt, men fått avslag.

Fremtidsutsikter

Rundt halvparten av Arkitektbedriftenes medlemmer ser fortsatt for seg å komme tilbake dit man var før pandemien. En stadig økende andel medlemmer melder imidlertid at de tror de vil komme styrket ut sammenliknet med før Covid-19. Kun 20 prosent ser for seg å være svekket.

Viktig statistikk

Arkitektbedriftene planlegger en utsendelse til før sommeren, da vi tenker det er viktig hele tiden å ha ferske tall. Sammen med andre organisasjoner i byggenæringen har vi laget en løypemelding for næringen der vi understreker behovet for at myndighetene har motkonjunkturtiltak i beredskap, samt å benytte seg av denne muligheten til å «trykke på den grønne knappen» og satse på bærekraft. Det er det som bygges nå som skal sette oss i stand til å nå klimamålene.

Vi vet at mange av våre medlemmer har mye å gjøre og at det ikke alltid passer å sette av tid til å svare på våre undersøkelser, men vi håper så mange som mulig av våre medlemmer likevel finner tid til å besvare det dere mottar. På forhånd tusen takk.

Relaterte saker


Mest leste saker